Ruby

1,000 

SP KHUYẾN MÃI 1

5.00 out of 5
(1)
SKU: 5487FB8/14
 • Làm hoàn toàn thủ công
 • Được kiểm định bởi GIA (USA)
 • Kiểm định tại Việt Nam Bởi Liulabs
 • 100% Đá Quý thiên nhiên
 • Được Bảo Hiểm Giá Trị Bởi OneCara Smart Care™
 • Xử Lí Tự Động: Yes, webOS 3.0
 • Dimensions (W x H x D): TV without stand: 43.5″ x 25.4″ x 3.0″, TV with stand: 43.5″ x 27.6″ x 8.5″
 • Inputs: 3 HMDI, 2 USB, 1 RF, 1 Component, 1 Composite, 1 Optical, 1 RS232C, 1 Ethernet
Lựa chọn các tùy chọnSo Sánh

SP KHUYẾN MÃI 1

5.00 out of 5
(1)
 • Làm hoàn toàn thủ công
 • Được kiểm định bởi GIA (USA)
 • Kiểm định tại Việt Nam Bởi Liulabs
 • 100% Đá Quý thiên nhiên
 • Được Bảo Hiểm Giá Trị Bởi OneCara Smart Care™
 • Xử Lí Tự Động: Yes, webOS 3.0
 • Dimensions (W x H x D): TV without stand: 43.5″ x 25.4″ x 3.0″, TV with stand: 43.5″ x 27.6″ x 8.5″
 • Inputs: 3 HMDI, 2 USB, 1 RF, 1 Component, 1 Composite, 1 Optical, 1 RS232C, 1 Ethernet
SKU: 5487FB8/14
Tình trạng:

Chỉ còn lại 4 sản phẩm

Sản Phẩm Được Miễn Phí Vận Chuyển
1,000  Lựa chọn các tùy chọnSo Sánh

SP KHUYẾN MÃI 1

5.00 out of 5
(1)
 • Làm hoàn toàn thủ công
 • Được kiểm định bởi GIA (USA)
 • Kiểm định tại Việt Nam Bởi Liulabs
 • 100% Đá Quý thiên nhiên
 • Được Bảo Hiểm Giá Trị Bởi OneCara Smart Care™
 • Xử Lí Tự Động: Yes, webOS 3.0
 • Dimensions (W x H x D): TV without stand: 43.5″ x 25.4″ x 3.0″, TV with stand: 43.5″ x 27.6″ x 8.5″
 • Inputs: 3 HMDI, 2 USB, 1 RF, 1 Component, 1 Composite, 1 Optical, 1 RS232C, 1 Ethernet
Tình trạng:

Chỉ còn lại 4 sản phẩm

1,000  Lựa chọn các tùy chọnSo Sánh

SP KHUYẾN MÃI 1

5.00 out of 5
(1)
 • Làm hoàn toàn thủ công
 • Được kiểm định bởi GIA (USA)
 • Kiểm định tại Việt Nam Bởi Liulabs
 • 100% Đá Quý thiên nhiên
 • Được Bảo Hiểm Giá Trị Bởi OneCara Smart Care™
 • Xử Lí Tự Động: Yes, webOS 3.0
 • Dimensions (W x H x D): TV without stand: 43.5″ x 25.4″ x 3.0″, TV with stand: 43.5″ x 27.6″ x 8.5″
 • Inputs: 3 HMDI, 2 USB, 1 RF, 1 Component, 1 Composite, 1 Optical, 1 RS232C, 1 Ethernet

Showing all 1 result